GDPR

Uredba o varstvu osebnih podatkov

Evropska Unija (EU) 27.4.2016 sprejela Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (EU679/2016, v nadaljevanju: Uredba), pogosto imenovana tudi Uredba GDPR (General Data Protection Regulation).

V nadaljevanju podajamo s tem v zvezi nekaj osnovnih informacij.

Uredba in njena določila so namenjena predvsem določitvi okvirja varstva osebnih podatkov posameznikov, ko organizacije obdelujejo t.j. zbirajo, obdelujejo, prenašajo ali hranijo tovrstne podatke.

Beseda obdelava v nadaljevanju pomeni zbiranje, obdelovanje, prenos, hrambo osebnih podatkov. Lahko vseh štirih aktivnosti, samo ene od njih ali pa poljubno kombinacijo.

Kdaj je obdelava osebnih podatkov posameznika v primeru sodelovanja ali stika s Summit avto d.o.o., Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana zakonita? 

Ko je izpolnjen vsaj eden od pogojev:

•    posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov za enega ali več določenih namenov;
•    obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
•    obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca.

Obstajajo tudi še druge osnove za zakonitost obdelave osebnih podatkov posameznikov, ki pa lahko v naših primerih nastopijo le z zelo majhno verjetnostjo.

Summit avto d.o.o. je v skladu z Uredbo prevzel vlogo Obdelovalca osebnih podatkov. 

Načela, ki jih upoštevamo pri obdelovanju osebnih podatkov:

•    zakonitost, pravičnost in preglednost,
•    omejitev namena,
•    najmanjši obseg podatkov,
•    točnost,
•    omejitev shranjevanja,
•    celovitost in zaupnost.

Pravice, ki so z Uredbo zagotovljene posameznikom in ki jih v Summit avto d.o.o. spoštujemo:

•    dostop do osebnih podatkov,
•    popravek osebnih podatkov,
•    izbris oz. ''pravica do pozabe, 
•    omejitev obdelave,
•    ugovor v zvezi z obdelavo,
•    prenosljivost podatkov.

V procesu doseganja skladnosti z Uredbo smo v Summit avto d.o.o. sprejeli, pri našem vsakodnevnem delu pa spoštujemo potrebne tehnične in organizacijske ukrepe, ki zagotavljajo spoštovanje določil in zahtev Uredbe ter standardov, ki jih določajo dobre prakse v informacijski varnosti. 

V Summit avto d.o.o. smo organizirali kontaktno točko, ki bo obravnavala vaša vprašanja ali zahteve v zvezi z vašimi osebnimi podatki (in njihovo obdelavo) in uveljavljanjem vaših pravic. Pišete nam lahko na gdpr@summitavto.si