DRUŽBENO ODGOVORNO PODJETJE BO EDINO PODJETJE PRIHODNOSTI

V Summit avtu družbene in okoljske pobude jemljemo resno in jih tako redno vključujemo v naš odnos do okolja, strank in zaposlenih. Naš prispevek in zaveza k ohranjanju okolja v praksi pomeni, da vse deležnike redno osveščamo na temo zmanjševanja emisij, ohranjanja naravnih virov ter optimizacije in recikliranja materialov. V naših prostorih imamo t.i. ekološke otoke ter glede na vrsto odpadka tudi ločeno odlagališče. S tovrstnimi ukrepi želimo  doseči čim manjšo količino odpadkov. Na tem področju beležimo pozitivne spremembe in bomo s tem nadaljevali. Vsakoletno organiziramo različne akcije, sodelujemo pri prostovoljskih projektih, v stiskah zaposlenih nudimo solidarnostno pomoč in ob večjih naravnih nesrečah zbiramo prispevke za prizadete posameznike.

Velik poudarek pripisujemo tudi etiki in v svojem poslovanju sledimo visokim etičnim načelom. Pri tem so nam velik zgled tudi znamke, ki jih zastopamo. Ford je bil v letu 2017 ponovno imenovan za eno izmed najbolj etičnih podjetij na svetu. Več si lahko preberete v naslednjem prispevku.

Naši lastniki so leta 2016 prvič podpisali Izjavo o suženjstvu. Vse izjave si lahko preberete na spodnjih povezavah.

2016:

2017:

2018:

2019:

2020:

Uredba o izrabljenih vozilih od proizvajalcev motornih vozil in uvoznikov zahteva prevzem vseh prodanih vozil (ne glede na datum prve registracije vozila) ob koncu njihove življenjske dobe ter njihovo razgradnjo na do okolja odgovoren način. 

Izrabljeno motorno vozilo vsebuje več kot 30 kg nevarnih snovi (svinec, živo srebro, kadmij, šestvalentni krom, PCB, olja, tekočine proti zmrzali, zavorne tekočine, gorivo, akumulator), zaradi katerih ga uvrščamo med nevarne odpadke. 

V Sloveniji je sistem razgradnje izrabljenih vozil urejen v okviru skupnega načrta za ravnanje z izrabljenimi vozili, katerega nosilec je družba EKOMOBIL d.o.o., ki je edina v Sloveniji, ki ima vsa pooblastila Summit Avto d.o.o. za zbiranje, prevzemanje, obdelavo in odstranjevanje izrabljenih vozil na okolju prijazen način. 

Summit Avto d.o.o. omogoča zadnjemu lastniku vozila brezplačno oddajo vozila v razgradnjo na pooblaščena zbirna Lastnik ob oddaji izrabljenega vozila pridobi potrdilo o razgradnji, s katerim vozilo odjavi iz prometa. Na podlagi potrdila o uničenju vozila lahko na DARS odda zahtevek za nadomestno vinjeto ter v primeru, da je vozilo še registrirano, povračilo še neizkoriščenega dela dajatve za uporabo cest ter avtomobilskega zavarovanja.

Pogoji brezplačno za oddajo vozila:
Vozilo mora biti:
–    oddano na s strani Summit Avto d.o.o. pooblaščena zbirna mesta izrabljenih vozil,
–    brez dodatnih odpadkov, ki niso sestavni deli ali materiali vozila (npr. dodatne izrabljene pnevmatike, komunalni odpadki, …),
oddano v celoti z vsemi bistvenimi sestavnimi deli, vključno z motorjem, menjalnikom, podvozjem, kolesi in katalizatorjem (če je del opreme) ter elektronsko opremo.

/media/uploads/fm/Izjava.pdf

Naše vodilo je vse na enem mestu.


Summit Avto

Flajšmanova 3
1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 25 25 125

slika
Ford

slika
Rabljena

slika
Servis

slika
Kontakt