NAGRADNE IGRE

Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradnem natečaju »Summitov poletni paket zanjo in zanj«

1. Organizator nagradne igre

Ta pravila in splošni pogoji določajo način prirejanja nagradne igre »Summitov poletni paket zanjo in zanj« (v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator nagradne igre je Summit avto d.o.o., Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: SA).

2. Čas trajanja nagradne igre

Nagradna igra poteka od vključno  14.7. 2017 do 20.7. 2017.

3. Sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo posamezniki (fizične osebe) s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 15 let.  V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati pravnim osebam, zaposlenim v SA, zaposlenim povezanih družb z SA, kot tudi ne njihovim zakoncem, zunajzakonskim partnerjem in otrokom. Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo z vsemi pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro.

Posamezniki lahko sodelujejo na način:

Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje tako, da na SA FB všečka objavo »Summitov poletni paket zanjo in zanj«.

4. Nagradni sklad

Nagrada predstavlja:

1 nagrada (2 T-shirta, 1 skodelica, 1 bidon, 2 reviji)

5. Žrebanje

Žrebanje se izvrši v prisotnosti 3 članske žirije v prostorih SA, najkasneje do 20.7. 2017.

Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba na rezultate ni mogoča. Nagrajenci bodo izžrebani z naključnim algoritmom. Nagrada ni izplačljiva v gotovini in je ni možno zamenjati. V kolikor nagrajenci ne navedejo oz. ne posredujejo svojih podatkov oz. jih navedejo nepopolno ali nepravilno in/ali v kolikor nagrajencev ni mogoče obvestiti in/ali v kolikor se ugotovi, da niso izpolnjevali vseh pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali so kršili te pogoje in/ali v kolikor ne želijo izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji, vse to v roku, kot ga določi SA, nagrajenec izgubi pravico do nagrade.

SA si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, tudi če:

se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,

se ugotovi, da je posameznik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s Pravili in pogoji nagradne igre,

nagrade zaradi napačno posredovanih podatkov ni mogoče podeliti.

6. Zbiranje in obdelovanje osebnih podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre izrecno dovoli SA zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) ter drugimi (npr. davčnimi) predpisi. 

Podatke bo SA uporabljal za namen izvedbe te nagradne igre in za namene neposrednega trženja (vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih ter za druge trženjske namene).

SA se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali za zgoraj navedene potrebe, svojim zunanjim izvajalcem in partnerjem, vse skladno z veljavno zakonodajo.

Udeleženec nagradne igre lahko kadarkoli pisno zahteva, da se njegovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen neposrednega trženja. Zahteva se pošlje elektronsko na naslov: marketing@summitavto.si.

7. Odgovornost organizatorja

Odgovornost SA je strogo omejena na izročanje nagrad, skladno s temi pravili in pogoji.

SA ne prevzema nikakršne odgovornosti:

za kakršne koli incidente ali poškodbe, ki bi nastale zaradi uporabe dodeljenih nagrad, kar nagrajenci sprejemajo.

8. Splošno

Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem 14.7. 2017. V času trajanja nagradne igre so pravila na vpogled na spletni strani www.summitavto.si

V Ljubljani, dne 14.07.2017