NAVODILA ZA RAVNANJE V PRIMERU PROMETNE NEZGODE

V primer kakršnekoli prometne ali druge nesreče z vozilom mora uporabnik motornega vozila ščititi interese druzbe Summit avto d.o.o. in njegove zavarovalnice, s tem da:

  • si zabeleži imena in naslove vseh vpletenih in prič nezgode ter registrske številke vpletenih vozil,
  • ne zapusti poškodovanega vozila, dokler ga ne zavaruje ali umakne na varno,
  • ne prizna krivde tretjim osebam,
  • v vsakem primer nemudoma pokliče policijo (113), jih obvesti o nesreči, počaka njihov prihod in sestavo ustreznega uradnega zapisnika o nesreči ter pridobi kopijo predmetnega zapisnika,
  • nudi prvo pomoč morebitnim poškodovancem,
  • izčrpno izpolni evropsko poročilo o nezgodi, izdela skico in poda svojo izjavo, katero bo takoj dostavil najemodajalcu,
  • obvesti (01/25 25 125) družbo Summit avto o nezgodi.

Če uporabnik ne postopa skladno z določili teh navodil, odgovarja za vse posledice in škodo, ki bi zaradi tega nastala družibi Summit avto d.o.o.

slika
Ford

slika
Rabljena

slika
Servis

slika
Kontakt